ЧЛЕНОВЕ НА УС НА СВВП

example graphic

Петър Велчев

Председател на СВВП от гр. София
example graphic

Иван Иванов

секретар на СВВП от гр. Ямбол
example graphic

Райна Комитова

член на УС на СВВП от гр. София
example graphic

Петър Жлегов

член на УС на СВВП от гр. Пазарджик
example graphic

Дилиян Таушанов

член на УС на СВВП от гр. Пловдив
example graphic

Лазар Рошков

член на УС на СВВП от гр. Банско
example graphic

Михаил Михов

член на УС на СВВП от гр. Бургас
example graphic

Стефан Димчев

член на УС на СВВП от гр. Шумен
example graphic

Кинка Добрева

член на УС на СВВП от гр. Велико Търново
example graphic

Венцислав Кюковски

член на УС на СВВП от гр. Бяла Слатина
example graphic

Димитър Димитров

член на УС на СВВП от гр. Добрич
example graphic

Минчо Василев

член на УС на СВВП от гр. Стара Загора
example graphic

Гана Христова

член на УС на СВВП от гр. Троян
example graphic

Иринка Рендакова

член на УС на СВВП от гр. Горна Оряховица
example graphic

Валентин Николов

член на УС на СВВП от гр. Враца
example graphic

Велка Иванова

член на УС на СВВП от гр. Сливен
example graphic

Илиян Христов

член на УС на СВВП от гр. ПлевенЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА СВВПexample graphic

Емил Гуджев

председател на КС на СВВП от гр. София
example graphic

Илия Камберов

член на КС на СВВП от гр. Банско
example graphic

Марин Маринов

член на КС на СВВП от гр. София
example graphic

Бойко Прангаджийски

член на КС на СВВП от гр. Видин
example graphic

Йорданка Бангьозова

член на КС на СВВП от гр. Пазарджик
example graphic

Иван Кадийски

член на КС на СВВП от гр. София
example graphic

Симо Чилингиров

член на КС на СВВП от гр. Смолян
example graphic

Валентин Цветков

член на КС на СВВП от гр. Русе
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА УСМария Кръстева

Велинград


Димитър Павлов

София


Ибрахим Алиев

Разград


Минчо Железов

Варна


Александър Дубина

София


Петър Гагаров

Септември


Дарина Загарова

Казанлък


Никола Давчев

Пловдив


Христо Делев

Карлово