СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

СВВП е патриотична, обществена и социална организация, създадена през 1913 г. от пострадали от Балканската и Междусъюзническата войни. В нея членуват военноинвалиди и пострадали от войните и в мирно време. Основна цел на съществуването на организацията е да защитава правата и интересите, както и да помага материално и морално на пострадалите от войните и военноинвалидите.
История

Това е една от най-старите неправителствени организации в България. Първото в страната дружество „Инвалид” е създадено в София през 1913 г. В него членуват военноинвалиди, вдовици, сираци и родители на загинали във войните и в изпълнение на военна служба – наборна. Към края на 1914 г. дружествата са вече 20 на брой и на 29 март 1915 г. в София се провежда първият учредителен конгрес и се създава съюз под името Съюз на дружествата „Инвалид” в България (военноинвалидните).

Организацията съществува до 1951 г. когато по Решение „А” № 430 на ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 1950 г. организацията е закрита, а с разпореждане на МС № 1302 от 1951 г. ограбена – конфискувано цялото движимо и недвижимо имущество на организацията в размр на 500 000 милиона златни лева. През 1915 г. е приет първия закон за грижи към тези заслужили за род и Родина български граждани в изпълнение на конституционните си войнски задължения с Указ № 45 от 13 април 1915 г. на Цар Фердинанд I. През 1925 г. с указ на Цар Борис III е приет Закон за подпомагане на пострадалите от войните, касаещи военноинвалидите и военнопострадалите и с него учредява „Отделение за подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите” към Министерството на войната. През 1942 г. започва и през 1947 г. завършва строежа на Дом пеметника на военноинвалидите – гр. София, ул. „Христо Белчев” № 21 – същият е строен по образец и подобие на военния дом, построен във Франция от Луи XIV за военноинвалидите на Франция.

От 1915 г. Негово Величество Цар Фердинанд I поема под патронажа организацията ни – Върховния главнокомандващ на българската войска и така до днес. През 1983 г. е възстановено дружество „Военноинвалид” в България. Оттогава организацията ни работи в обществена полза и за защита на правата на военноинвалидите и военнопострадалите.