КОНТАКТИ

Централа:

България, гр. София 1000, ул. "Христо Белчев" 21

Телефон за контакти:

02/980-30-90

E-mail:

svivp@abv.bg

Председател: Петър Велчев

GSM: 0887 928 884; 0878 942 166