НОВИНИ

example graphic

Честваха 28 години от възстановяването на организацията на военноинвалидите и военнопострадалите

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите отбеляза в ЦВК днес 28 години от своето възстановяване. Празникът уважиха представители на министерства и ведомства, военни формирования и неправителствени организации.

Изразявам уважението си към вас, за полаганите усилия и упорит труд в интерес на пострадалите във войните на България и в мирновременното изграждане на Българската армия, както и на вашите военно-патриотични и родолюбиви инициатива, посочи в приветствието си директорът на дирекция „Социална политика“ на МО Иво Антонов. Убеден съм, подчерта той, че сътрудничеството и взаимодействието между нас ще продължи да се развива и задълбочава. Съюзът и Министерството на отбраната са едно цяло, каза от своя страна председателят на неправителствената организация младши лейтенант от запаса Петър Велчев. Да поздрави военноинвалидите и военнопострадалите бе дошъл и началникът на отдел „Военни паметници и военно-патиротично възпитание“ в МО полковник от резерва Манол Тенчев.

Председателят на съюза връчи паметни подаръци на гостите във връзка с празника. Специално бе отличено дружество „Военноинвалид“ в Шумен, което отблязва 25 години от своето възстановяване. Припомнени бяха имената на първите ръководители, които са с голям принос за възстановяване и утвърждаване на съюза Младен Атанасов, Илия Илиев, Витан Анчев и Никола Костадинов.

Съюзът получи поздравления от заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров, областния управител на Софийска област Илиан Тодоров, заместник-кметът на Столична община доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-областния управител на Софийска област Николай Марков, началника на ВА „Г.С.Раковски“ генерал-майор Груди Ангелов, председателя на БЧК академик Христо Григоров, директора на Държавния военноисторически архив Светлин Радев, председателя на НС на БСП и на ПГ „БСП за България“ Корнелия Нинова, председателя на ГС на БАС Борис Цветков, предсдателя на СОСЗР ген. Златан Стойков, председателя на Съюза на ветераните от войните доц. д-р Иван Сечанов, прочетено от неговия заместник капитан I ранг от запаса Марин Петков, председателя на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ капиитан далечно плаване Атанас Илев, председателя на Столичния съвет на СОСЗР ген. Стефан Стефанов и др. Тържеството започна с празничен водосвет от представители на БПЦ и завърши с поздравителен концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили.

В заключителното си слово младши сержант от запаса Петър Велчев подчерта необходимостта от чувствително подобряване на Закона за военноинвалидите военнопострадалите и предприемане на конкретни мерки за подобряване на социалното положение на тези, които загубиха здравето си или свои близкии при въоръжената защита на Родината.

Спирдон Спирдонов
26.06.2018