НОВИНИ

example graphic

Военноинвалидите и военнопострадалите в столицата очакват по-големи грижи от държавата

Столичното дружество „Военноинвалид“ определи изминалата година като изпълнена с доста трудности за членовете си. Това стана на годишното отчетно събрание в доклада на председателя Емил Гуджев и в изказванията на военноинвалидите и военнопострадалите. То наброява 542 души. През последните 12 месеца са приети 20 нови членове, а са починали 28. Предстои да бъдат отбелязани 105 години от създаването на дружеството. То се ражда след двете Балкански войни. Предполага се, че само военноинвалидите тогава са били около 10 хиляди, а семействата на загиналите – родители, вдовици и сираци, са наброявали около 40 хиляди. Започва тежка борба в интерес на пострадалите по бойните полета. Това налага усилията да се организират. Предполага се, че в късната есен на 1913 г. се основава първото дружество „Инвалид“ с председател Вълчо Каранфилов, ранен на 16 октомври 1912 г. при атаката на с. Колиби, Изочна Тракия.

Днес нашиите членове продължават да се сблъскват със сериозни проблеми, посочи Емил Гуджев. В момента делът на работещите военноинвалиди с около 70 процента загубена работоспособност, с диагноза психически отклонения и с пенсия от 170 лв., които са трудоустроени, е почти нулев. Въпреки че, според лекарите и ТЕЛК, те имат, макар и ограничена възможност за работа.

Повечето от тези хора са млади и те са по-голямата част от военноинвалидите у нас. До някои от тях има близки, други са настанени в специализирани институции. Въпросът е как ще живеят, когато си отидат родителите им. Това, което най-много ни тежи е, отбеляза Емил Гуджев, че държавата и обществото правят изключително малко за тях.

Друг тревожен пример са немалкото случаи, при които военноинвалиди с около 50 на сто загубена работоспособност, са съкращавани от работа веднага щом работодателят разбере, че са с увреждания. Така остават да живеят единствено с военноинвалидната пенсия, чийто размер е много малък. Вече има случаи на невъзможност да си поемат разходите по жилищата. Масово се хранят по един път на ден и то не винаги с качествена и пълноценна храна. 28 души от дружеството се хранят един път на ден в социалната кухня на Министерството на отбраната в столицата. Отчетено бе, че през изтеклата година министерството подпомогнало 151 военноинвалиди и военнопострадалите. Отделно съюзното ръководство оказва помощ на нуждаещи се членове. За решаване на някои от проблемите се подготвят предложения за промени на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Това каза младши лейтенант от запаса Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. Търсят се варианти и за увеличаване на военноинвалидните пенсии, които са от 136 до 170 лв. Един от тях е промяната на основата на тяхното изчисляване, която сега е социалната пенсия.

Вече има някои резултати от съвместната работа с институциите. Променен е списъкът на лекарствените продукти, по които военноинвалидите имат право без заплащане или заплащат определен процент от цената. Столична община е променила наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт. Това дава право на придружител на военноинвалид с увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ да пътува във вътрешноградския транспорт с превозния документ на правоимащия, включително и когато не го придружава, т.е. безплатно. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски е изпратил писмо да председателя на съюза, в което съобщава, че предстои промяна на съответната наредба, за да влезе в сила това право за цялата страна.

По утвърдена вече традиция участниците в събранието бяха поздравени от формация „От извора“, съставена от ученици от 74 СУ „Гоце Делчев“. Децата бяха изработили сами и подариха на всеки военноинвалид и военнопострадал мартеничка. Те получиха подаръци от ръководството на дружеството.

Спирдон Спирдонов
13.03.2018